Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab intraveneuze

Ernstige allergische reacties: onmiddellijk onderbreken infuus en permanent de Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab therapeutisch regime voor ernstige allergische reacties te staken. Langdurige en ernstige cytopenie optreden bij de meeste patiënten. Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab mag niet worden toegediend aan patiënten met meer dan 25% lymfoom beenmerg betrokkenheid, aantal bloedplaatjes minder dan 100.000 cellen / mm (3), of neutrofielen minder dan 1500 cellen / mm (3). De Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab therapeutisch regime wordt uitsluitend geleverd aan gecertificeerde professionals in de gezondheidszorg. Volg institutionele stralingsveiligheid praktijken en toepasselijke federale richtlijnen voor blootstelling aan straling aan huishoudelijke contacten en medisch personeel te minimaliseren.

Ernstige allergische reacties: onmiddellijk onderbreken infuus en permanent de Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab therapeutisch regime voor ernstige allergische reacties te staken. Langdurige en ernstige cytopenie optreden bij de meeste patiënten. Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab mag niet worden toegediend aan patiënten met meer dan 25% lymfoom beenmerg betrokkenheid, aantal bloedplaatjes minder dan 100.000 cellen / mm (3), of neutrofielen minder dan 1500 cellen / mm (3). De Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab therapeutisch regime wordt uitsluitend geleverd aan gecertificeerde professionals in de gezondheidszorg. Volg institutionele stralingsveiligheid praktijken en toepasselijke federale richtlijnen voor blootstelling aan straling aan huishoudelijke contacten en medisch personeel te minimaliseren.

Gebruikt Voor Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab

Therapeutische klasse: Antineoplastische Agent

Farmacologische klasse: monoklonale antistoffen

Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab wordt alleen gegeven door of onder direct toezicht van uw arts.

Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico’s van het geneesmiddel worden afgewogen tegen het goed zal doen. Dit is een beslissing die u en uw arts zal maken. Voor Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab, moet het volgende worden overwogen

Vertel uw arts als u ooit een ongewone of allergische reactie op Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab of andere geneesmiddelen hebben gehad. Vertel uw zorgverlener als u een andere soorten allergieën, zoals voor voedsel, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, of dieren. Voor niet-receptplichtige producten, lees het etiket of de verpakking ingrediënten zorgvuldig.

Passende studies zijn niet uitgevoerd naar de relatie van de leeftijd aan de gevolgen van Bexxar® regime in de pediatrische populatie. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld.

Voordat u Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab

Hoewel de juiste studies over de relatie van de leeftijd aan de gevolgen van Bexxar® regime zijn niet uitgevoerd in de geriatrische bevolking, hebben geen geriatrische-specifieke problemen gedocumenteerd tot nu toe.

Er zijn geen adequate studies bij vrouwen voor het bepalen van zuigeling risico bij het gebruik van deze medicatie tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen tegen de mogelijke risico’s voordat u dit medicijn tijdens de borstvoeding.

Studies bij vrouwen borstvoeding hebben schadelijke baby effecten aangetoond. Een alternatief voor deze medicatie moet worden voorgeschreven of dat u moet stoppen met het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab.

Hoewel bepaalde geneesmiddelen niet samen helemaal gebruikt, in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen kunnen samen worden gebruikt, zelfs als een interactie optreden. In deze gevallen kan uw arts de dosering te veranderen, of andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneeskunde.

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden op of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Gebruik van alcohol of tabak met bepaalde geneesmiddelen kunnen ook leiden tot interacties optreden. Bespreek met uw arts het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van tositumomab en jodium i 131 tositumomab beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts als u nog andere medische problemen, vooral

Geneesmiddelen voor de behandeling van kanker zijn zeer sterk en kunnen veel bijwerkingen hebben. Vóór de ontvangst Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab, zorg ervoor dat je alle risico’s en voordelen te begrijpen. Het is belangrijk voor u om nauw samen te werken met uw arts tijdens uw behandeling.

Een arts zal u Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab in een ziekenhuis of de behandeling van kanker centrum te geven. Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab wordt gegeven via een naald geplaatst in één van uw aderen.

Bexxar® therapeutische regime bestaat uit 2 aparte componenten (Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab), die worden gegeven in 2 afzonderlijke stappen 7 tot 14 dagen na elkaar. U kunt ook medicijnen (bijvoorbeeld paracetamol, difenhydramine) ontvangen om te helpen mogelijke allergische reacties op de injectie te voorkomen.

Het is zeer belangrijk dat uw arts controleert u dicht terwijl u ontvangt Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab. Dit is om ervoor te zorgen dat Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab goed werkt. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

Met behulp van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab terwijl je zwanger kunt uw ongeboren kind schadelijk zijn. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie uit om zwanger te houden. Je moet niet zwanger wordt terwijl u ontvangt Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab en gedurende 12 maanden na het stoppen met het. Mannelijke patiënten moeten ook effectieve anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens het ontvangen van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab en gedurende 12 maanden na het stoppen met het. Vertel het uw arts meteen als u zwanger wordt tijdens het gebruik van het geneesmiddel.

Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab kan ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie veroorzaken. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Bel uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, koorts of rillingen, duizeligheid of duizeligheid, misselijkheid, moeite met ademhalen, of zwelling van uw handen, gezicht, mond of keel tijdens de behandeling of binnen 48 uur na ontvangst van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab.

Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab regime kan het aantal witte bloedcellen in het bloed tijdelijk te verlagen, waardoor de kans op het krijgen van een infectie. Ook kan het aantal bloedplaatjes, die noodzakelijk zijn voor een goede bloedstolling zijn verlagen. Als dit gebeurt, zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen, vooral wanneer uw bloedcellen laag is, om het risico van infectie of bloeden te verminderen

Tijdens het gebruik van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab, kunt u worden blootgesteld aan straling. Praat met uw arts als u zich zorgen over te hebben.

Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab kan uw risico op bepaalde vormen van kanker of problemen met de schildklier te verhogen. Praat met uw arts over deze risico’s.

Terwijl u wordt behandeld met Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab regime, en nadat u de behandeling te stoppen met het, geen inentingen (levende vaccins) zonder goedkeuring van uw arts te hebben. Tositumomab en jodium ik 131 Tositumomab kan de weerstand van uw lichaam te verlagen en er is een kans dat je misschien de infectie de immunisatie is bedoeld om te voorkomen krijgen.

Als u van plan bent om kinderen te krijgen, praten met uw arts voordat u Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab. Sommige mannen en vrouwen met behulp van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab heb onvruchtbaar (niet in staat om kinderen te krijgen) geworden.

Samen met zijn nodig effecten, kan een geneesmiddel enige ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig.

Correct gebruik van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als een van de volgende bijwerkingen optreden

Sommige bijwerkingen kunnen optreden die meestal geen directe medische zorg nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen verdwijnen tijdens de behandeling als uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener in staat zijn om u te vertellen over manieren om te voorkomen of te verminderen een aantal van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener als één van de volgende bijwerkingen blijven of hinderlijk zijn of als u vragen heeft over hen

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.

alleen de beschikbaarheid Rx Recept

Zwangerschap Categorie D Positief bewijs van de risico’s

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab

Non-Hodgkin lymfoom methotrexaat, Rituxan, rituximab, cyclofosfamide, Cytoxan, vincristine, Imbruvica, cytarabine, bleomycine, ibrutinib, carmustine, bendamustine

Diagnose en Opsporingsdienst glucagon, mannitol, arginine, L-Arginine, Lexiscan, GlucaGen, Thyrogen, Aplisol, Tubersol, inuline, regadenoson, Gastrografin

 of gaat u lid worden van de Tositumomab steungroep te verbinden met anderen die dezelfde interesses hebben.

Tositumomab en jodium i 131 Tositumomab Side Effects

Tositumomab