tetralogie van Fallot oorzaken

Tetralogie van Fallot optreedt tijdens de groei van de foetus, wanneer het hart van de baby zich ontwikkelt. Hoewel factoren zoals slechte voeding van de moeder, virale ziekte of genetische stoornissen het risico van deze aandoening kan verhogen, in de meeste gevallen de oorzaak van tetralogie van Fallot onbekend.

De vier afwijkingen die deel uitmaken van de tetralogie van Fallot omvatten

Pulmonalisstenose. Pulmonalisstenose is een vernauwing van de pulmonale klep – de klep die de rechter kamer van het hart (rechterventrikel) vanaf het hoofd bloedvat leidt naar de longen (longslagader) scheidt.

Vernauwing (vernauwing) van de pulmonale klep verlaagt de bloedtoevoer naar de longen. De vernauwing kan ook van invloed op de spier onder de pulmonale klep.

Defect in het ventriculaire septum. Een ventrikelseptumdefect is een gat in de wand die de twee onderste hartkamers scheidt – de linker en rechter ventrikel. Het gat maakt zuurstofarme bloed in het rechterventrikel – bloed dat door het lichaam circuleert en terugkeert naar de longen de zuurstoftoevoer vullen – te stromen in de linker ventrikel en mengen met zuurstofrijk bloed vers uit de longen.

Bloed van de linker hartkamer stroomt ook terug naar de rechterkamer op inefficiënte wijze. Dit vermogen voor bloed stromen door de ventrikelseptumdefect vermindert de toevoer van geoxygeneerd bloed naar het lichaam en kan uiteindelijk het hart verzwakken.

Dwingende aorta. Normaal gesproken is de aorta – de belangrijkste slagader die leidt naar het lichaam – takken van de linker hartkamer. In tetralogie van Fallot, wordt de aorta iets naar rechts en ligt direct boven de ventrikelseptumdefect.

In deze stand krijgt de aorta bloed van zowel de rechter en linker ventrikels, mengen van het zuurstofarme bloed uit de rechterventrikel met het zuurstofrijke bloed uit het linkerventrikel.

Sommige baby’s die tetralogie van Fallot hebben, kunnen nog andere hartafwijkingen, zoals een gaatje tussen de bovenste kamers van het hart (atriumseptumdefect).