tegretol toepassingen, dosering, bijwerkingen en waarschuwingen

Wat is Tegretol?

Tegretol wordt gebruikt om bepaalde soorten aanvallen (gedeeltelijke tonisch-clonische, gemengd) behandelen.

Tegretol wordt ook gebruikt om zenuwpijn zoals trigeminusneuralgie en glossopharyngeale neuralgie.

Je moet Tegretol niet gebruiken als u een geschiedenis van beenmergsuppressie, of als u allergisch bent voor carbamazepine of een antidepressivum zoals amitriptyline, desipramine, doxepine, imipramine of nortriptyline zijn.

Belangrijke gegevens

Vertel uw arts over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen verhogen of verlagen van uw bloedspiegels van Tegretol, die bijwerkingen kunnen veroorzaken of maken carbamazepine minder effectief. Carbamazepine kan ook invloed bloedspiegels van bepaalde andere geneesmiddelen, waardoor ze minder effectief of toegenomen neveneffecten.

Tegretol kan ernstige bloed problemen of een levensbedreigende huiduitslag veroorzaken. Bel uw arts als u koorts, ongewone zwakte, bloeden, of een huiduitslag (ongeacht hoe mild).

Stop niet met Tegretol zonder te vragen eerst uw arts, zelfs als je goed voelt.

Als je zwanger bent, niet begint of stopt met Tegretol zonder advies van uw arts.

Voordat u dit geneesmiddel

Je moet Tegretol niet gebruiken als u een geschiedenis van beenmergsuppressie, of als u allergisch bent voor carbamazepine of een antidepressivum zoals amitriptyline, desipramine, doxepine, imipramine of nortriptyline zijn.

Do Tegretol niet gebruiken als u een MAO-remmer hebben plaatsgevonden in de afgelopen 14 dagen. Een gevaarlijke drug interactie kan plaatsvinden. MAO-remmers zijn onder furazolidone, isocarboxazide, linezolid, fenelzine, rasagiline, selegiline, en tranylcypromine.

Tegretol kan ernstige of levensbedreigende huiduitslag, en vooral bij mensen van Aziatische afkomst veroorzaken. Uw arts kan een bloedonderzoek raden voordat je de medicatie om uw risico te bepalen beginnen.

Om ervoor te zorgen dat dit geneesmiddel veilig is voor u, vertel uw arts als u een van deze voorwaarden

hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of triglyceriden

lever- of nierziekte

glaucoma

een schildklier aandoening

lupus

porfyrie; of

een geschiedenis van psychische aandoening, psychose of suïcidale gedachten of handelingen.

U kunt gedachten over zelfmoord tijdens het gebruik van Tegretol hebben. Vertel uw arts als u symptomen van depressie of zelfmoordgedachten hebben. Uw familie of andere zorgverleners moeten ook alert op veranderingen in uw stemming of symptomen.

Volg de instructies van uw arts over het nemen van epilepsie medicijnen als u zwanger bent. Niet starten of stoppen met het innemen van dit geneesmiddel zonder advies van uw arts, en vertel uw arts meteen als u zwanger wordt. Tegretol schade kan toebrengen aan een ongeboren baby, maar een aanval tijdens de zwangerschap kan zowel moeder als kind schaden. Het voordeel van het voorkomen van aanvallen kunnen eventuele risico’s voor de baby opwegen tegen.

Tegretol kunnen anticonceptiepillen of implantaten minder effectief te maken. Gebruik een barrière vorm van anticonceptie (zoals een condoom of een diafragma met zaaddodend middel) om zwangerschap te voorkomen tijdens het gebruik van Tegretol.

Carbamazepine kan overgaan in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. U mag geen borstvoeding geven terwijl u Tegretol.

Neem Tegretol precies zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw recept label. Uw arts kan incidenteel uw dosis veranderen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten te krijgen. Neem dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Niet fijn, kauwen, breken, of open een verlengde afgifte tablet. Slik de tablet in zijn geheel.

Schud de Tegretol orale suspensie (vloeibaar) en net voordat je een dosis af te meten. Meet de vloeistof met een speciale dosis maatlepel of geneeskundekop, niet met een gewone eetlepel. Als u niet beschikt over een dosis-meetapparaat, vraag dan uw apotheker om een.

De kauwtablet moet worden gekauwd voordat je het slikken.

Hoe moet ik nemen Tegretol?

Het kan tot 4 weken voor uw symptomen verbeteren. Houd het gebruik van de medicatie zoals voorgeschreven en bel uw arts onmiddellijk als dit medicijn lijkt te stoppen met werken en ook bij het voorkomen van uw aanvallen.

Tijdens het gebruik van Tegretol, kunt u regelmatig bloedonderzoek op het kantoor van uw arts nodig.

Stop niet met Tegretol zonder te vragen eerst uw arts, zelfs als je goed voelt. U kunt toegenomen aanvallen of onaangename ontwenningsverschijnselen als je stopt met het gebruik Tegretol plotseling.

Bewaren bij kamertemperatuur weg van vocht, warmte en licht.

Neem de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Geen extra medicijnen te nemen om de gemiste dosis.

Tegretol kan je denken of reacties aantasten. Wees voorzichtig als u rijdt of iets dat vereist dat u alert te doen.

Het drinken van alcohol kan een aantal van de bijwerkingen van Tegretol verhogen, en kan ook het verhogen van uw risico van aanvallen.

Vermijd blootstelling aan zonlicht of zonnebanken. Tegretol kan je gemakkelijker zonnebrand. Draag beschermende kleding en gebruik zonnebrandcrème (SPF 30 of hoger) als je buiten bent.

Grapefruit en grapefruitsap kunnen interageren met carbamazepine en leiden tot ongewenste bijwerkingen. Bespreek het gebruik van grapefruit producten met uw arts.

Get dringende medische hulp als u symptomen van een allergische reactie op Tegretol hebben: netelroos; ademhalingsproblemen; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Meld eventuele nieuwe of verergerende symptomen met uw arts, zoals: plotselinge stemming of gedragsveranderingen, depressie, angst, slapeloosheid, of als je het gevoel opgewonden, vijandige, rusteloos, prikkelbaar, of gedachten over zelfmoord of jezelf pijn te doen.

Wat gebeurt er als ik een dosis gemist?

Bel meteen als u uw arts

Wat gebeurt er als ik een overdosis?

het eerste teken van een huiduitslag, ongeacht hoe mild

langzaam, snel of beukende hartslagen

Wat moet ik vermijden, waarbij rekening Tegretol?

gevoel licht in het hoofd of kortademig

bloedproblemen – plotselinge zwakte of een gevoel van ziek zijn, koorts, koude rillingen, bleke huid, keelpijn, bloedend tandvlees, neusbloedingen

leverproblemen – misselijkheid, pijn in de bovenbuik, jeuk, vermoeidheid, verlies van eetlust, donkere urine, klei-gekleurde ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)

Tegretol bijwerkingen

lage niveaus van natrium in het lichaam – hoofdpijn, verwardheid, onduidelijke spraak, ernstige zwakte, gevoel onvast

ernstige huidreactie – koorts, keelpijn, zwelling in het gezicht of de tong, branden in uw ogen, huid pijn gevolgd door een rode of paarse huiduitslag die spreads (vooral in het gezicht of bovenlichaam) en veroorzaakt blaren en peeling.

Vaak Tegretol bijwerkingen kunnen zijn

duizeligheid, verlies van coördinatie, problemen met lopen

misselijkheid, braken; of

slaperigheid.

Dit is niet een volledige lijst van bijwerkingen en anderen kunnen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen. U kan bijwerkingen te melden aan de overheid bij de regering-1088.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen van Tegretol voor Epilepsie

Initiële dosis: 200 mg oraal 2 maal per dag (directe en verlengde afgifte) of 100 mg oraal 4 maal per dag (suspensie); Verhoog dosis wekelijks door toevoeging van maximaal 200 mg / dag met een 2 maal daagse behandeling met verlengde afgifte of 3 keer per dag of 4 keer per dag behandeling met de andere formuleringen .; Onderhoudsdosis: 800-1200 mg / dag .; Dosering algemeen niet hoger zijn dan 1200 mg / dag .; Echter, doses tot 1600 mg / dag zijn gebruikt in zeldzame gevallen .; Gebruik: epilepsie; -Partial Aanvallen met complexe symptomatologie (psychomotorische, temporale kwab); Merkteken; -het algemeen tonisch-clonische aanvallen (grand mal); -Mixed Inbeslagname patronen die het bovenstaande, of andere gedeeltelijke of gegeneraliseerde aanvallen omvatten

Gebruikelijke dosis voor volwassenen van Tegretol voor Trigeminusneuralgie

-Eerste dosis: 100 mg oraal 2 maal per dag (onmiddellijke of vertraagde afgifte) of 50 mg oraal 4 maal per dag (suspensie); -kan Verhogen tot 200 mg per dag met stappen van 100 mg elke 12 uur (onmiddellijke of vertraagde afgifte) of 50 mg 4 maal per dag (suspensie), alleen nodig om vrijheid te bereiken pijn. Neem niet meer dan 1200 mg per dag .; -Onderhoud Dosering: 400 tot 800 mg per dag; reacties; -Bij Sommige patiënten kan een onderhoudsdosering van slechts 200 mg per dag terwijl anderen zoveel 1200 mg per dag nodig .; -Minstens Eenmaal per 3 maanden gedurende de behandelingsperiode pogingen moeten worden ondernomen om de dosis te verminderen tot het minimale effectieve niveau of het geneesmiddel stoppen .; Gebruiken; -True Trigeminusneuralgie; -Beneficial Resultaten zijn ook gemeld bij glossopharyngeus neuralgie

Gebruikelijke pediatrische dosis van Tegretol voor Epilepsie

Minder dan 6 jaar; -Eerste dosis: 10 tot 20 mg / kg / dag oraal in 2-3 verdeelde doses (tabletten) of verdeelde doses 4 (suspensie); -toename Dosis wekelijks om optimale klinische respons toegediend 3 of 4 keer per dag .; -Maximale Dosis: 35 mg / kg / dag; -Als Bevredigend antwoord niet gehaald, gemeten plasma niveaus om te bepalen of in therapeutisch bereik .; -Comments: De fabrikant geeft geen advies over de veiligheid van doses boven de 35 mg / kg / 24 uur .; 6 tot 12 jaar oud zijn; -Eerste dosis: 100 mg oraal 2 maal per dag (directe of verlengde afgifte tabletten) of 50 mg oraal 4 maal per dag (suspensie); -toename Dosis wekelijks in 100 mg per dag stappen met een 2 maal daagse behandeling met verlengde afgifte of 3 keer per dag of 4 keer per dag behandeling met de andere formuleringen .; Onderhoud dosering: 400 tot 800 mg per dag; Maximale dosis: 1000 mg per dag; Meer dan 12 jaar; -Eerste dosering: 200 mg oraal 2 maal per dag (directe en verlengde afgifte) of 100 mg oraal 4 maal per dag (suspensie); -toename Dosis wekelijks in 200 mg per dag stappen met een 2 maal daagse behandeling met verlengde afgifte of 3 maal daags tot 4 maal dagelijks regime van de andere formuleringen .; -Onderhoud Dosering: 800 en 1200 mg per dag; -Dosage Het algemeen niet hoger zijn dan 1000 mg bij kinderen van 12 tot 15 jaar en 1200 mg / dag bij patiënten ouder dan 15 jaar .; -Doses Tot 1600 mg / dag zijn gebruikt in zeldzame gevallen .; Gebruik: epilepsie; -Partial Aanvallen met complexe symptomatologie (psychomotorische, temporale kwab); Merkteken; -het algemeen tonisch-clonische aanvallen (grand mal); -Mixed Inbeslagname patronen die het bovenstaande, of andere gedeeltelijke of gegeneraliseerde aanvallen omvatten

Soms is het niet veilig is om bepaalde medicijnen gebruiken op hetzelfde moment. Sommige geneesmiddelen kunnen verhogen of verlagen van uw bloedspiegels van carbamazepine, die bijwerkingen kunnen veroorzaken of maken Tegretol minder effectief. Carbamazepine kan ook invloed bloedspiegels van bepaalde andere geneesmiddelen, waardoor ze minder effectief of toegenomen neveneffecten.

Inname Tegretol met andere geneesmiddelen die u slaperig of langzaam je ademhaling kunnen deze effecten. Vraag uw arts voordat u Tegretol met een slaappil, narcotische pijnstillers, spier relaxer, of medicijnen voor angst, depressie of epileptische aanvallen.

Veel geneesmiddelen kunnen interageren met carbamazepine. Niet alle mogelijke interacties worden hier vermeld. Vertel uw arts over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, en eventueel u start of stopt met het gebruik tijdens de behandeling met Tegretol, in het bijzonder

theofylline

anticonceptiepil of hormonale substitutietherapie

een antibioticum of geneesmiddelen voor de behandeling van tuberculose

antimycoticum zoals fluconazol of ketoconazol

een bloedverdunner zoals warfarine, Coumadin

Tegretol doseren informatie

geneesmiddelen tegen kanker

een diureticum of “water pil”

Welke andere drugs zullen Tegretol beïnvloeden?

Tegretol (carbamazepine)

hart of bloeddruk medicatie

HIV of AIDS medicatie

medicatie voor de behandeling van depressie of psychische aandoening, zoals aripiprazole of lithium

geneesmiddelen om orgaantransplantatie afstoting te voorkomen

andere epileptica zoals valproïnezuur

steroïde medicijnen; of

schildklier vervangende medicatie.

Deze lijst is niet compleet en vele andere drugs kan interageren met carbamazepine. Dit geldt ook voor het voorschrijven en over-the-counter geneesmiddelen, vitaminen en plantaardige producten. Geef een lijst van al uw geneesmiddelen aan een zorgverlener die je behandelt.

12.01.2015-10-28, 00:35:53

Zwangerschap Categorie D Positief bewijs van de risico’s

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Goedkeuring Geschiedeniskalender Drug geschiedenis aan de overheid

Bipolaire stoornis Seroquel, lithium, clonazepam, Klonopin, Abilify, Lamictal

Trigeminusneuralgie carbamazepine, Epitol, Tegretol XR, Carbatrol

Epilepsie gabapentine, Lyrica, Neurontin, Lamictal, Depakote, Keppra

Schizo-affectieve stoornis Seroquel, Prozac, lithium, fluoxetine, Abilify, Lamictal